Opis Proizvoda

• Pišu u svakom položaju, nezavisno od gravitacije • Sadrže patrone sa azotom koje onemogućavaju isušivanje ili curenje. Imaju visoko elastična mastila u patroni pod pritiskom • Postoje olovke sa normalnim, standard patronama, tankim patronama i bold • Neke su toliko male da stanu u džep, manji ranac ili tasnu • Pišu po bilo kojoj podlozi, koži, gumi, masnoj podlozi, mokroj itd. • Mogu pisati u ekstremno toplim uslovima do +200C • Mogu pisati I u hladnim uslovima do -35C